Unknown Words Processor BE EN RU ?

Усяго невядомых слоў – 0.
Зараз з іх апрацавана – 1 (0%):
1 – пагадзіліся са слоўнікам (паказаць).
0 – прапанавалі націск, мову, катэгорыю (паказаць).
0 – не змаглі абраць націск, мову і катэгорыю (паказаць).

Найбольш частотныя неапрацаваныя словы


We would be glad to receive your feedback and suggestions via e-mail corpus.by@gmail.com.
Our other prototypes: corpus.by, ssrlab.grid.by (mirror with extensions), ssrlab.by.